Fauna Văcăreștiului este caracterizată de o extraordinară capacitate de revenire, speciilie existente la ora actuală recucerind zona în ultimii 20 ani, după încheierea lucrărilor la șantierul hidrotehnic „Acumulare Văcărești”.

Mamiferele. Cele mai prezente sunt rozătoarele: șoarecele de câmp (Microtus arvalis) și chiţcanul pitic (Sorex minutus). Alături de acestea au apărut și carnivorele, fiind semnalate până în prezent nevăstuica (Mustela nivalis) – două observații, specie menționată în anexa 5B a Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 – privind regimul ariilor naturale protejate și vulpe (Vulpes vulpes), specie menționată în anexa 5B a aceleiași legii. Adăugăm acestor prezențe și vidra (lutra lutra), specie protejată, observată în mai multe situații, începând din 2013. Un grup important de mamifere, este reprezentat de lilieci, care-și găsesc aici un excelent loc de hrănire.

Amfibieni sunt reprezentați de:

– Tritonul cu creastă (Triturus cristatus) – 2 exemplaree subadulte observate în 2011, în zona sud-estică, specie vulnerabilă conform Cărții Roşii a Vertebratelor, menționată în anexele 3 și 4A ale Legii ariilor naturale protejate și în anexele Legii de ratificare a Convenţiei de la Berna.

– Triton comun (Lissotriton vulgaris/Triturus vulgaris) – 2 exemplare, juvenili abia metamorfozati, semn bun pentru populația din sit, specie menționată în Cărtea Roşie a Vertebratelor și în anexa 4B a Legii ariilor naturale protejate.

– Izvoraş cu burta roşie (Bombina bombina) – o specie relativ comună, uşor detectabilă primavăra prin transecte vizuale şi auditive, specie aproape amenințată conform Cărții Roşii a Vertebratelor, menționată în anexele 3 și 4A ale Legii ariilor naturale protejate și în anexele Legii de ratificare a Convenţiei de la Berna.

– Broasca mare de lac (Pelophylax ridibundus/Rana ridibunda) – o specie comună, de preocupare minimă, bine reprezentată, menționată în anexa 5A a Legii ariilor naturale protejate.

Reptilele sunt reprezentate de:

– Ţestoasa de apă europenă (Emys orbicularis) – specie realtiv comună, populaţie de maxim zece exemplare, ameninţată de uciderea de către pescari şi de căderea în construcţiile hidrotehnice adânci abandonate, în timul deplasărilor sezoniere. Este specie vulnerabilă, conform Cărții Roşii a Vertebratelor, menționată în anexele 3 și 4A ale Legii ariilor naturale protejate și în anexele Legii de ratificare a Convenţiei de la Berna.

– Guşter (Lacerta viridis) – specie comună, observaţiile asupra speciei în ultimul an au regresat, însă populţia preferă zonele apropiate de taluz, bogate în ascunzişuri, de cele mai multe ori microhabitatele fiind reprezentate de deşeuri rezultate din construcţii, menționată în în anexa 4A a Legii ariilor naturale protejate.

– Şopârla cenuşie sau șopârla de câmp (Lacerta agilis) – specie comună, bine reprezentată, cu preferinţe de habitat similare cu guşterul, ceea ce va impune o serie de discuţii şi măsuri punctuale pentru salvarea exemplarelor cantonate în zonele bogate în construcţii dezafectate şi deşeuri de construcţii. Evident ca habitatul trebuie curăţat, însă având în vedere că unele din acestea reprezintă locuri de hibernare şi reproducere pentru şopârle, considerăm oportună o consultare înainte de introducerea utilajelor. Specie menționată în anexa 4A a Legii ariilor naturale protejate și în anexele Legii de ratificare a Convenţiei de la Berna.

– Şarpe de casă (Natrix natrix) – specie comună, specie bine reprezentată, existând suprapuneri de habitat cu cele 2 specii de şopârle, măsurile de mamagement trebuie să ţină cont şi de ecologia acestei specii .

Consultați aici fotografii cu fauna din Văcărești.