Flora

Flora

Zona Văcărești rămâne ultima zonă dintr-o suprafață mai largă cu vegetație specifică zonelor umede. Observăm la Văcărești câteva specii mai deosebite, cum ar fi relictul pentru câmpie Menyanthes trifoliata. Tot din apropiere este indicată şi specia de interes comunitar: Lindernia procumbens (Krocker) Philcox (Lindernia pyxidaria L. pro parte) „Bucureşti la Şerban Vodă pe terenuri mâloase” (GHIŞA 1960: 504-505).

Referitor la flora, din zonă s-au făcut câteva inventarieri ale taxonilor prezenți, de către un colectiv de la Grădina Botanică din București, condus de doamna Paulina Anastasiu și domnul Gavril Negrean, în urma cărora au fost identificați 101 taxoni dintre plantele vasculare.

Aici nu sunt habitate naturale și nici nu există termeni de referință din trecut, fiind vorba de comunități recent instalate, deci nu se poate face niciun fel de apreciere referitor la starea de conservare a habitatelor. Multe specii sunt invazive, însă a fost semnalată și una foarte rară: Wolffia arrhiza.

De asemenea, zona oferă o oportunitate pentru botanişti în a face cercetări asupra unei zone perturbate timp de zeci de ani şi care îşi revine încetul cu încetul, fără ajutorul oamenilor.

Dintre speciile listate în IUCN Red List (2011) în Balta Văcăreşti au fost identificate următoarele categorii:

  • Specii acvatice apreciate ca fiind Least Concern: Alisma plantago-aquatica, Butomus umbellatus, Juncus effusus, Lemna minor, Lemna trisulca, Lycopus europaeus, Myriophyllum spicatum, Polygonum hydropiper, Polygonum lapathifolium, scirpus lacustris, Typha angustifolia, Typha latifolia, Wollfia arrhiza;
  • Rude sălbatice ale unor plante de cultură apreciate ca fiind Least Concern: Cichorium intybus, Daucus carota carota şi Melilotus alba
  • Rude sălbatice ale unor plante de cultură apreciate ca fiind Data Defiecient: Prunus cerasifera.

Dintre speciile listate în Cartea Roșie Națională (Dihoru & Negrean 2009) cu diferite grade de periclitare, în Balta Văcărești am identificat Wolffia arrhiza care este considerată ameninţată la nivel național.