Consiliul Consultativ

Consiliul Consultativ

 

Consiliul Consultativ (CC) al PNV se constituie și funcționează conform Art. 19 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice:  

”(2) Pe lângă structurile de administrare special constituite se înfiinţează consilii consultative de administrare, alcătuite din reprezentanţi ai instituţiilor, organizaţiilor economice, organizaţiilor neguvernamentale, autorităţilor şi comunităţilor locale, care deţin cu orice titlu suprafeţe, bunuri sau au interese în perimetrul ori în vecinătatea ariei naturale protejate şi care sunt implicate şi interesate în aplicarea măsurilor de protecţie, în conservarea şi dezvoltarea durabilă a zonei”.

Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare al CC sunt propuse de Administrația PNV și se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

CC al PNV este alcătuit din reprezentanți ai următoarelor instituții și organizații:

 1. Ministerul Mediului
 2. Ministerul Apelor și Pădurilor
 3. Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
 4. Agenția Națională Pentru Protecția Mediului
 5. Garda Națională de Mediu
 6. Administrația Națională "Apele Române"
 7. Jandarmeria Română
 8. Poliția Română
 9. Poliția Locală a Municipiului București
 10. Primăria Municipiului București
 11. Adminisrația Lacuri, Parcuri și Agrement, București
 12. Primăria Sector 4, București
 13. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
 14. Inspectoratul Școlar al Municipiului București
 15. Facultatea de Biologie, Universitatea București
 16. Facultatea de Geologie, Universitatea București
 17. Facultatea de Geografie, Universitatea București
 18. Facultatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, București
 19. Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, București
 20. Scoala Națională de Studii Politice și Administrative, București
 21. Asociația Kogayon
 22. WWF România
 23. Societatea Ornitologică Română
 24. Asociația Cercetașilor Tradiționali
 25. Gradina Botanică Dimitrie Brîndză, București
 26. Muzeul de Șiințe Naturale "Grigore Antipa", București
 27. Asociația Wilderness Research and Conservation
 28. Asociația Aquaterra
 29. Centrul de Studii pentru Servicii Ecosistemice ”Nicolae Manoleli”
 30. Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București
 31. Directia Sanitar Veterinară București
 32. Asociația de Proprietari Splaiul Unirii 168
 33. Centrul Comercial Sun Plaza România
 34. Rin Grand Hotel
 35. Asociația BikeXpert
 36. Federația Natura 2000
 37. Asociaţia "Ivan Patzachin - Mila 23"
 38. Liceul Teoretic "Ion Creangă", Sector 4, București
 39. Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", Sector 4, București
 40. Școala nr. 79 ”Academician Nicolae Teodorescu”, Sector 4, București
 41. Școala nr. 74 ”Enăchiță Văcărescu”, Sector 4, București
 42. Școala Generală nr. 100, Sector 4, București
 43. Școala Generală nr. 109, Sector 4, București
 44. Școala Generală nr. 97, Sector 4, București
 45. Școala Ajutătoare nr. 4, Sector 4, București
 46. Școala Generală nr. 133, Sector 4, București
 47. Școala Generală nr.113 ”David Praporgescu”, Sector 4, București
 48. Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Sector 4, București