Consiliul Științific

Consiliul Științific

 

Consiliul Științific (CS) al PNV se constituie și funționează conform Art. 19 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice:

”(4) Structurile de administrare special constituite sunt îndrumate de un consiliu ştiinţific, cu rol de autoritate ştiinţifică, pe teritoriul ariei naturale protejate.

(5) Componenţa consiliilor ştiinţifice se propune de către administraţia ariilor naturale protejate, cu avizul Academiei Române, şi se aprobă de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor, iar regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliilor ştiinţifice se stabileşte, cu avizul Academiei Române, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, în mod unitar pentru toate ariile naturale protejate”.

Consiliul Științific al PNV este format din:

Florin Stoican - Geolog, expert geodiversitate, Director Administrația Parcului Natural Văcărești

Călin Hodor – Biolog, expert ornitofaună, Biolog Administrația Parcului Natural Văcărești

Paulina Anastasiu – Biolog botanist, director al Grădinii Botanice ”Dimitrie Brândză” București

Tiberiu Florescu – Arhitect, prorector al Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” București

Radu Constantin Gogu – Expert hidrologie urbană, profesor la Universitatea Tehnică de Construcții București

Virgil Alexandru Iordache – Biolog ecolog, Lector la Facultatea de Biologie din cadrul Universității București

Silviu Petrovan – Ecolog, Cercetător, Departamentul de Zoologie al Universității Cambridge

Alexandru Popescu – Inginer, Administraţia Naţională ”Apele Române” - S.G.A. Bucureşti-Ilfov

Irinel Popescu – Biolog, expert entomofaună, Lector la Facultatea de Biologie din cadrul Universității A. I. Cuza Iași

Antoneta Seghedi – Geolog, INCD GeoEcoMar

Simona Mihăilescu – Cercetător Științific grad II, Secretar Științific Comisia pentru Ocrotirea Monumetelor Naturii, Academia Română

Mihai Zotta – Inginer silvic, Fundația Conservation Carpathia