Voluntariat

Voluntariat

Completează formularul de mai jos pentru a te înscrie în acțiunile de voluntariat.

 


Doresc să particip la următoarele acțiuni:

Sînt disponibil în:


Tipul grupului alături de care aș dori să particip la acțiuni de voluntariat:


Datele din formular vor fi păstrate confidenţiale.

Activităţile de voluntariat vor fi realizate în baza contractelor de voluntariat întocmite conform Legii voluntariatului nr. 95/2001 cu completările şi modificările ulterioare.

La activităţi pot participa voluntari cu vârsta de peste 18 ani, pe bază de contracte de voluntariat. Voluntarii minori pot participa numai în cadru organizat, în baza protocoalelor de colaborare cu instituţiile de învăţământ şi numai însoţiţi de către cadre didactice din cadrul acestora.

Prin completarea acestui formular, voluntarul înscris în programul de voluntariat al Parcului Natural Văcărești acceptă să fie informat periodic cu privire la acţiunile de voluntariat desfăşurate de către administrația parcului.

Administrația Parcului Natural Văcărești îşi rezervă dreptul de a selecta voluntarii dintre cei înscrişi pentru o anumită acţiune de voluntariat în funcţie de necesităţi şi tipul acesteia.

Detaliile organizatorice pentru fiecare acţiune în parte vor fi comunicate voluntarilor înscrişi în programul de voluntariat la anunţarea acţiunii şi ulterior fazei de selecţie a voluntarilor.