Istoric

Istoric

 

 

1986

Pe amplasamentul actualului parc se întindea o zonă periferică cu locuințe, grădini și străzi, dintre care unele, precum Povestei, Gladiței, Lunca Bîrzești, există și astăzi.

1988

Proprietarii de terenuri și locuințe au fost expropriați, regimul comunist demarând aici o amplă lucrare hidrotehnică: Amenajare Lac Văcăreşti. Lucrările la digul din pământ betonat înspre lac și la cuveta lacului au fost finalizate în 1989. Bălților existente înaintea începerii lucrărilor li s-au adăugat altele, rezultate în urma excavărilor pentru obținerea materialului necesar ridicării digului împrejmuitor. Lacul urma să fie alimentat gravitaţional din Argeş, via Lacul Mihăileşti, pe o distanță de 27 km, din aducțiune realizându-se doar 14 km. Dâmbovița curge în apropiere, dar cu nivelul sub cel al preconizatului lac.

1989

Bazinul creat a fost umplut din Dâmbovița o singură dată, prin pompare, când apa s-a infiltrat prin dig și prin subteran, inundând în special zona serelor Popești-Leordeni, după care proiectul a fost abandonat.

2012

Ca urmare a semnalării existenței unui număr impresionant de specii de păsări, dintre care unele rare, și a unei îndelungate documentări fotografice, în 2012 s-a constituit o echipă de specialiști în arii protejate – oficializată mai tîrziu ca Asociația Parcul Natural Văcărești – ce și-a asumat misiunea înființării parcului natural.

2013

Comisia Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române avizează favorabil înființarea Parcului Natural Văcărești - primul parc natural urban din România.

2014

Consiliul General al Municipiului București acordă vot pozitiv propunerii de înființare a Parcului Natural Văcărești.

2016

Se înființează Parcul Natural Văcărești prin HG nr. 349/2016.