PARCUL NATURAL VĂCĂREȘTI

Parcul Natural Văcărești a fost înființat prin HG nr. 349/11.05.2016. Este primul parc natural* urban din România, situat la 5 km de centrul capitalei, și cel mai mare spațiu verde compact din București, acoperind o suprafață de 183 ha.
*Un parc natural este o ”arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului și recreere” (corespunzătoare categoriei V UICN – ”peisaj protejat”.

Asociația Parcul Natural Văcărești a inițiat înființarea parcului și l-a administrat pînă în 2018, când ONG-urile au fost eliminate din administrarea ariilor naturale protejate.

Administratorul actual al PNV este Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.

BIODIVERSITATEA


SPECII ȘI HABITATESERVICII ECOSISTEMICE


Parcul Natural Văcărești este cel mai mare spațiu verde compact al capitalei. Dacă-l privim dintr-un avion care nu zboară foarte sus, culorile verde și albastru predomină. Tot acest mozaic impresionant de culori și esențe oferă multe servicii și beneficii comunității locale și orașului.
DESCOPERĂ TOATE BENEFICIILE PE CARE PARCUL NATURAL VĂCĂREȘTI LE ADUCE ORAȘULUI

Regulamentul Parcului Natural Văcărești a fost avizat de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și depus la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru aprobare în iulie 2020.

CONSULTĂ REGULAMENTUL PARCULUI NATURAL VĂCĂREȘTI

Planul de management va detalia măsurile de protecție și conservare și activitățile care se pot desfășura pe teritoriul parcului, în funcție de zonarea internă și în conformitate cu obiectivele de management.

VEZI OBIECTIVELE DE MANAGEMENT

ISTORIA PARCULUI NATURAL VĂCĂREȘTI


ISTORICUL ZONEI


Înainte de 1988, zona în care se află acum Parcul Natural Văcărești marca periferia de sud-est a Bucureștiului, neasfaltată, cu locuințe rare și grădini întinse, conectate printr-o rețea modestă de străzi, dintre care unele există și astăzi: Glădiței, Povestei, Lunca Bîrzești, Săvinești.

DESCOPERĂ TRECUTUL IMPRESIONANT AL ZONEI VĂCĂREȘTI