Istoric

Istoric

 

 

1986

Pe amplasamentul actualului Parc se afla o zonă periferică a Bucureștiului, neasfaltată, cu locuințe și grădini întinse. O parte din străzile ce străbăteau cartierul de case există și astăzi: Glădiței, Povestei și Lunca Bîrzești.

1988

Proprietarii de terenuri și locuințe au fost expropriați, regimul comunist demarând aici o amplă lucrare hidrotehnică: Amenajare Lac Văcăreşti. Lucrările la digul din pământ betonat înspre lac și la cuveta lacului au fost finalizate în 1989. Bălților existente înaintea începerii lucrărilor li s-au adăugat altele, rezultate în urma excavărilor pentru obținerea materialului necesar ridicării digului împrejmuitor. Lacul urma să fie alimentat gravitaţional din Argeş, via Lacul Mihăileşti, pe o distanță de 27 km, din aducțiune realizându-se doar 14 km. Dâmbovița curge în apropiere, dar cu nivelul sub cel al preconizatului lac.

1989

andrei_birsan_1989_10_227_05.jpg

Sursă fotografie: Andrei Bîrsan, Bucureștiul meu drag

Bazinul creat a fost umplut prin pompare din Râul Dâmbovița, până la nivelul digului. Odată umplut, s-a constatat imposibilitatea reținerii apei pe termen lung. Astfel, s-au produs infiltrații ce au inundat zonele învecinate, în mod special pe cea a serelor Popești-Leordeni.

După revoluție, proiectul a fost abandonat.

Andrei_Birsan_Vacaresti_1989_web.jpg

Sursă fotografie: Andrei Bîrsan, Bucureștiul meu drag

 

 

2000

andrei_birsan_2000_parc_web.jpg

Sursă fotografie: Andrei Bîrsan, Bucureștiul meu drag

Statutul zonei este acela de șantier abandonat al amenajării hidrotehnice Văcărești. În lipsa intervenției umane zona s-a renaturat, fiind ușor, ușor populată de numeroase specii de animale și plante.  

2012

Ca urmare a semnalării existenței unui număr impresionant de specii de păsări, dintre care unele rare, și a unei îndelungate documentări fotografice, în 2012 s-a constituit o echipă de specialiști în arii protejate – oficializată mai tîrziu ca Asociația Parcul Natural Văcărești – ce și-a asumat misiunea înființării parcului natural.

2013

2013.jpg

Sursă fotografie: Helmut Ignat

Ca urmare a unui proces minuțios de documentare, realizat prin munca voluntară a specialistilor, echipa Asociciației Parcului Natural Văcărești întocmește documentația necesară propunerii de înființare a ariei naturale protejate, studiul de fundamentare științifică necesar obținerii avizului Academiei Române. Aceasta din urmă a recunoscut valoarea deosebită a biodiversității locului, însă inițial a exprimat rezerve legate de suprafața restrânsă a parcului, de 184 de hectare, aparent cu mult mai mică decât a altor parcuri naturale din România. Decizia a fost luată în ciuda faptului că nu există o limită inferioară a dimensiunii ariei pentru această categorie.

Echipa Asociației Parcului Natural Văcărești a solicitat punctul de vedere al Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN), în ceea ce privește problema suprafeței Parcului. În răspunsul său, IUCN  recunoaște foarte clar valoarea Parcului din punct de vedere al biodiversității și al valenței educaționale, și susține înființarea ariei naturale protejate, cu statut de parc natural (categoria V IUCN).  În plus, arată că parcuri naturale cu suprafețe mult mai mici există deja în capitale europene, precum Londra și Berlin.

În luna mai 2013, Comisia Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Românei avizează favorabil înființarea Parcului Natural Văcărești, fiind și prima arie naturală protejată din mediul urban.

2014

Consiliul General al Municipiul București acordă vot pozitiv propunerii de înființare a Parcului Natural Văcărești, însă ulterior decizia este blocată de prefect din cauza unor șicane politice.

În luna mai, Asociația Parcului Natural Văcărești dobândește personalitate juridică, iar prin generosul sprijin al Alpha Bank primeste un spațiu în complexul Asmita Gardens. Acesta este situat în imediata apropiere a Parcului, și include un sediu administrativ și un observator cu sală de conferințe.

După inaugurarea sediului, prim-ministrul României vizitează sediul și promite sprijin politic pentru constituirea ariei naturale protejate.

2015

2015_2.jpg

Sursă fotografie: Helmut Ignat

Consilierii Primăriei Generale a Municipiului București votează în unanimitate în favoarea constituirii Parcului Natural Văcărești.

Statul român câștigă definitiv procesul contra firmei care concesionase în ianuarie 2003 întreaga suprafață pentru o perioadă de 49 de ani. Astfel, întreaga zonă revine în administrarea Ministerului Mediului, prin Apele Române.

2016

pa300103.jpg

Sursă fotografie: Helmut Ignat

Se înființează Parcul Natural Văcărești prin HG nr. 349/2016, în luna mai.

2017

pnv_bigger_logo.png

 

În luna mai, Asociația Parcului Natural Văcărești preia administrația PNV. 

De altfel, Asociația a fost singurul candidat pentru administrația ariei protejate. 

 

Printr-o coincidență, momentele principale în croncia Parcului s-au întâmplat în luna mai.