Parcul

Parcul Natural Vacarești

Parcul Natural Vacaresti este prima arie protejată urbană a țării, cel mai mare spațiu verde al capitalei.

În Văcărești s-a format în ultimii 22 ani un ecosistem acvatic cu întinderi de mlaştini, ochiuri de apă, stufăriș, crânguri de sălcii, cuiburi din plopi, perdelele de trestie și stuf ce mărginesc lacul, toate acestea constituid habitatul în special al păsărilor de baltă care au ajuns să cuibărească și să se înmulțească aici, dar și al multor specii de reptile, insecte și amfibieni și chiar mamifere.

Este un excelent exemplu de cum poate natura să-și recâștige drepturile, fără niciun fel de ajutor din partea omului, chiar în mijlocul celei mai mari aglomerări urbane a țării. Este o excelentă platformă pentru apropierea omului de natură și cunoașterea acesteia, pentru educație ecologică și activități științifice, dar și pentru recreere și petrecerea timpului liber.

Parcul Natural Văcărești a fost înființat prin HG nr. 349/11.05.2016. Un parc natural este o ”arie protejată administrată în principal pentru conservarea peisajului și recreere”. În clasificarea UICN corespunde categoriei V – ”peisaj protejat”.

Este primul parc natural urban din România, situat la numai 5 km de centrul capitalei, și cel mai mare spațiu verde compact din București, acoperind o suprafață de 183 ha.

Parcul Natural Văcărești este administrat de Asociația Parcul Natural Văcărești (conform Contractului nr. 3370/GLG/07.04.2017 încheiat cu Ministerul Mediului), în parteneriat cu Primăria Municipiului București și alte instituții cu experiență în cercetare, protecția și conservarea naturii, ecoturism, educație.

Misiunea administrației Parcului Natural Văcărești este:

  1. Protejarea diversității biologice pe care o adăpostește parcul și pentru care a fost declarat arie naturală protejată

  2. Promovarea modalităților de recreere sănătoasă în mijlocul naturii și a ecoturismului

  3. Susținerea activităților educaționale pentru cunoașterea și interpretarea naturii și a cercetării științifice a zonei