Plan de management

Plan de management

 

Planul de management va detalia măsurile de protecție și conservare și activitățile care se pot desfășura pe teritoriul parcului, în funcție de zonarea internă și în conformitate cu obiectivele de management. 

La baza stabilirii acestora vor sta prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările si completările ulterioare.

Pînă la finalizarea planului de management, se vor avea în vedere următoarele măsuri minime de protecție și conservare:

- Asigurarea pazei prin parteneriate încheiate cu instituțiile abilitate care să facă patrulări și controale regulate în zonă: poliția locală, Garda Națională de Mediu, Jandarmeria Română.

- Amenajarea infrastructurii minime de vizitare

- Colaborarea cu toți factorii interesați pentru desfășurarea diferitelor activități ce vizează potențialul sitului (patrulare, cercetare, proiecte de conservare implementate în zonă, conștientizare, activități generatoare de venit etc.)

- Prevenirea incendierilor de stuf şi papură

- Interzicerea aruncării și depozitării deșeurilor în zonă

- Interzicerea tăierii și recoltării de material lemnos

- Interzicerea pescuitului

- Realizarea de ridicări topografice de detaliu

- Realizarea de studii geotehnice

- Realizarea evaluării detaliate a geologiei ariei naturale protejate

- Realizarea evaluării detaliate a pedologiei ariei naturale protejate

- Realizarea evaluării detaliate a hidrologiei/hidrografiei ariei naturale protejate

- Implementarea măsurilor legate de menținerea calității apelor

- Inventarierea speciilor de păsări la care nivelul populaţional este insuficient cunoscut

- Monitorizarea tendinţelor populaţionale pentru speciile prioritare de păsări în sit

- Identificarea tuturor coloniilor monospecifice sau mixte de cuibărit pentru speciile dependente de mediul acvatic

- Controlul nivelului apei din bălți în perioada de cuibărit (momentan nu este controlată corespunzator deversarea apei în Dâmbovița, ceea ce conduce la osicilații ale nivelului apei în perioada de cuibărit)

- Limitarea accesului în zonele obișnuite în care cuibăresc păsările coloniale (chirighițe, stârci etc) pe perioada cuibăritului

- Achiziționarea și montarea de cuiburi artificiale și hranitori pentru speciile de passeriforme care cuibăresc în zonă și, respectiv, care iernează acolo.

- Scoaterea câinilor prădători din zonă

- Eliminarea braconajului

Pe termen lung:

- Plantarea compactă de copaci într-o zonă a sitului pentru a se realiza un habitat adecvat pentru speciile de păsări caracteristice pădurilor de șes (mai slab reprezentate acum în fauna locală)

- Menținerea calității habitatului de hrănire pentru speciile de pasari (protejarea zonelor de stuf)

- Actualizarea inventarului de specii de păsări din sit prin observatii, studii si monitorizări

- Realizarea/actualizarea inventarelor (evaluare detaliată) pentru plantele superioare

- Realizarea de cursuri tematice pentru cunoașterea mai bună a speciilor de păsări, ecologiei și comportamentul acestora, acțiuni de protecție necesare (incluzând lecții în natură)

- Conservarea habitatelor favorabile pentru speciile de interes comunitar