VIZIUNE

Ce ne propunem?

Misiunea asociației este de a promova și susține conservarea zonelor de biodiversitate în mediul urban și periurban, sub formă de arii naturale urbane.

În viziunea Asociației Parcul Natural Văcărești, natura devine o componentă majoră a infrastructurii urbane, cu rol esenţial în optimizarea calităţii vieţii oamenilor și care facilitează accesul populaţiei la recreere sănătoasă şi educaţie ecologică.

Asociația are trei obiective strategice:

1. Parcul Natural Văcăreşti devine un model de conservare a naturii în mediul urban prin dezvoltarea de proiecte inovative, în parteneriat cu autoritățile publice, prin facilitarea implicării comunității locale și susținerea conectării la infrastructura verde albastră a orașului.

2. Susținerea cunoașterii și a conservării ariilor naturale urbane din București și România. În București vor fi promovate Pădurea Băneasa, Delta Dâmboviței, Valea Colentinei (Salba de lacuri din nor-vestul orașului). În țară, asociația va colabora și sprijini Rețeaua de arii naturale urbane.

3. Sprijinirea educației pentru natură și biodiversitate prin dezvoltarea de proiecte dedicate elevilor, profesorilor și publicului larg.