• Asociația Parcul Natural Văcărești va administra Parcul Natural Văcărești, primul parc natural din spațiul urban din România

  Ca urmare a rezultatelor evaluării realizate de către Comisia de atribuire, Ministerului Mediului a desemnat Asociatia Parcul Natural Văcărești (APNV) pentru administrarea parcului cu același nume. Conform acordurilor de parteneriat, APNV va exercita administrarea în asociere cu Primaria Generală a Capitalei (PMB) și în pareteneriat cu alte 12 instituții de profil (facultăți, ONG uri, institute de cercetare).

Planul de actiune în vederea administrării propus de APNV are mai multe direcții, având ca puncte centrale conservarea biodiversității, educația ecologică, promovarea patrimoniului natural național și ecoturismul. Acestea vor fi integrate în Planul de Management al parcului, document care se va realiza în urma unor studii complexe și cu implicarea tuturor factorilor interesați.
În baza unui Acord de colaborare votat în unanimitate de către Consiliul General al Municipiului București în decembrie 2016, APNV va colabora cu PMB în domenii precum paza și protecția parcului, conexiunea cu orașul, construirea infrastructurii de vizitare și de utilități. Detaliile colaborarii vor fi stabilite ulterior printr-un contract de asociere. Totodată, pentru asigurarea unui management eficient, APNV a inițiat parteneriate cu alte 12 instituții care adună facultăți de specialitate, ONG uri, instituții de cercetare.

Citeste mai mult

 

Ce sunt parcurile naturale?

Biodiversitatea trebuie să fie un adevărat pilon al dezvoltării durabile și toţi factorii decizionali, administrativi sau politici ar trebui să realizeze asta și să acționeze în consecință.

Fiecare țară are obligația de a se îngriji de patrimoniul natural național. De ce este necesar să o facă? Din foarte multe motive: pentru că ne asigură un mediu sănătos, pentru că este o datorie fata de urmași, fiindcă natura nealterată poate constitui baza dezvoltării durabile, pentru ca astfel se salvează specii și habitate rare și periclitate, pentru că prin asta se asigura baza dezvoltării ecoturismului, resurse pentru cercetare și educație ecologică etc.

In toată lumea se încearcă protejarea patrimoniului natural național prin desemnarea de arii naturale protejate de interes naţional: parcuri naționale, parcuri naturale, rezervații naturale, monumente ale naturii etc. În plus există și arii naturale protejate de interes european (situri Natura 2000) și internațional (rezervații ale biosferei, situri Ramsar, situri ale patrimoniului universal etc.). În fiecare țară acestea toate alcătuiesc rețeaua națională de arii naturale protejate.

Citeste mai mult

 

 

coverfb_pnv-01

Asociația Parcul Natural Văcărești (APNV), catalizatorul demersurilor care au dus la declararea zonei Văcărești ca Parc Natural, intenționează să participe la procedura de selecție pentru administrarea acestuia, cu un proiect complex, care va transforma zona într-un model de regândire a conviețuirii omului cu natura, în conformitate cu exigențele de mediu, etice, economice, științifice și sociale ale secolului 21.

Citeste mai mult

 

 

 

regulament-parc

24 august 2016

S-a publicat regulamentul de vizitare al Parcului Natural Văcărești.

Iata mai jos prevederile acestuia:

În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a flo- rei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 49 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc măsuri minime de protecţie, conservare şi utilizare cu caracter provizoriu, până la aprobarea Planului de Management al Parcului Natural Văcăreşti:

 1. Pe suprafaţa Parcului Natural Văcăreşti sunt permise ur­mătoarele activităţi:
 2. a) Activităţi de cercetare ştiinţifică (studierea naturii, florei şi faunei);
 3. b) fotografierea, pictura peisajelor;
 4. c) plimbări pe jos pe drumurile şi potecile existente ;
 5. d) plimbări cu bicicleta pe drumurile şi potecile existente;
 6. e) vizite educative, ore în aer liber.
 7. Colectarea/recoltarea de specii de floră şi faună se poate face numai în scop ştiinţific cu avizarea prealabilă a admi­ nistratorului.
 8. În cazuri de urgenţă este permis accesul autovehiculelor de pom­ pieri, poliţie, ambulanţă, Administraţia Naţională ,,Apele Române” sau în alte cazuri doar cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
 9. Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre şi acvatice din Parcul Natural Văcăreşti, sunt interzise:
 10. a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare (inclusiv pescuitul şi vânatul);
 11. b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;
 12. c) distrugerea şi/sau culegerea cuiburilor şi ouălelor din natură;
 13. d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau

odihnă;

 1. e) deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop

fără autorizaţia autorităţii de mediu competente;

 1. f) deţinerea neautorizată în captivitate a exemplarelor din fauna

salbatică.

 1. Pe raza Parcului Natural Văcăreşti este interzis păşunatul.
 2. Pe întreaga suprafaţă a Parcului Natural Văcăreşti este interzisă exploatarea resurselor minerale, a solului, a litierei.
 1. Este interzisă tăierea şi/sau incendierea arborilor verzi sau uscaţi precum şi a stufărişului şi vegetaţiei ierboase.
 2. În vederea reducerii riscului de incendiu al vegetaţiei ierboase sau stufărişului este strict interzis fumatul în afara spaţiilor special amenajate.
 3. Este interzis scăldatul şi utilizarea de detergenţi în acumulările de apă.
 4. Este strict interzis accesul cu barca pe luciul de apă cu exceptia acţiunilor de cercetare şi monitorizare a speciilor şi habitatelor aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.
 5. Este interzisă poluarea de orice tip.
 6. Până la realizarea zonării interioare şi aprobarea Planului de Management, pe întreg teritoriul Parcului Natural Văcăreşti, rea­ lizarea oricărui tip de construcţii este interzisă.
 7. Administratorul construcţiilor hidrotehnice ale Acumulă­ rii Văcăreşti, respectiv Administraţia Naţionala “Apele Române”, are dreptul de a realiza lucrări de întreţinere şi exploatare strict necesare, pe suprafaţa Parcului Natural Văcăreşti, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
 8. Este interzisă distrugerea tăbliţelor indicatoare sau a pa­nourilor de informare.

15. De asemenea pe teritoriul Parcului Natural Văcăreşti, sunt interzise următoarele activităţi:

 1. a) aprinderea focului pe teritoriul ariei naturale protejate;
 2. b) perturbarea liniştii în aria naturală protejată prin orice fel de mijloace (strigăte, petarde, folosirea de echipamente

audio etc.);

 1. c) accesul câinilor lăsaţi liberi şi fără botniţă;
 2. d) depozitarea oricăror tipuri de deşeuri sau gunoi menajer

în cuprinsul ariei naturale protejate;

 1. e) practicarea oricăror sporturi cu mijloace motorizate,

care utilizează carburanţi fosili;

 1. f) accesul în afara drumurilor şi potecilor existente;
 2. g) accesul cu vehicule sau motociclete, scutere, ATV-uri;
 3. h) spălarea autovehiculelor;
 4. i) depozitarea cadavrelor de orice natură;
 5. j) vânătoarea şi pescuitul;
 6. k) distrugerea sau colectarea de plante, roci, fosile, păsări,

insecte, precum şi a amenajărilor existente.

Dispoziţii finale

 1. Prezentele măsuri minime de conservare se aplică, fără ex- cepţie, până la aprobarea Regulamentului şi/sau a Planului de Management al Parcului Natural Văcăreşti. Aceste măsuri pot fi modificate şi completate doar cu aprobarea autorităţii publice centrale de mediu.
 2. Încălcarea dispoziţiilor prezentelor măsuri minime de con- servare atrage, după caz, răspunderea penală, contravenţio- nală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare.

 

 

04.07.2016

Interviu

„Delta Văcărești” a fost declarată zonă urbană protejată. Ce urmează? Aria Văcărești poate deveni o oază de natură sălbatică, protejată așa cum trebuie, după toate regulile științei, aici, în mijlocul Capitalei, după modelul celor din Buenos Aires ori Singapore. Sau poate avea soarta parcului Herăstrău, căzut pradă lăcomiei financiare, pe care l-am umplut de terase și beton.

Iată în cele ce urmează un interviu cu Dan Bărbulescu, director executiv al Asociației Parcul Natural Văcărești.

Interviul poate fi citit și pe platforma republica.ro

 

broscuta

A fost declarată zonă protejată. Ce urmează?

Conform legii, Ministerul Mediului, instituția responsabilă, trebuie să lanseze procedura de dare în administrare a parcului. La finalul acesteia (de la lansare, procedura dureaza 30 de zile, plus încă 30 pentru analiză/contestații), Parcul Natural Văcărești va avea un administrator care va elabora Planul de management al ariei si va pune in practică operațiunea de protecție, conservare și reconstrucție ecologică a habitatelor. Să nu uităm însă că vorbim despre un parc natural urban, astfel că dimensiunea educațională și de informare este foarte importantă în dinamica următoare a parcului. Parcul Natural Văcărești se va deschide către oraș, tranformându-se treptat dintr-un no man’s land, într-un spațiu dedicat naturii, educației, conștientizării, cercetării și al petrecerii timpului liber.

Cine are cele mai mari merite în această victorie?

Asociatia Parcul Natural Văcărești (APNV), avînd ca membri fondatori 4 oameni, după cum urmează: baza proiectului a fost pusă de Cristian Lascu si Helmut Ignat prin articolul din National Geographic, mai 2012 – „Delta dintre blocuri”, apoi a fost cooptat Florin Soican (presedinte, Asociația Kogayon) pentru coordonarea Studiului de fundamentare, iar eu m-am ocupat în primele etape de procedurile administrative (in calitate de director executiv al Salvati Dunărea și Delta). Apoi am constituit APNV, in anul 2014, al cărei director sunt.

Am lucrat non stop, 4 ani, pentru a elabora dosarul administrativ al ariei (super – birocratie!), pentru a învinge interesele imobiliare ascunse, pentru a convinge autoritățile române de utilitatea acestui minunat proiect, pentru a face cunoscut proiectul si pentru a obine sprijinul publicului, presei, organizatiilor internationale. Pe parcursul celor 4 ani ne-au mai sprijinit în diverse forme multe alte persoane, oarganizatii, personalitati. Tuturor acestora le mulțumesc!

Evident, în acest demers, nu puteam reuși fără implicarea în faza decisivă, de finalizare, a d-nei Ministru, Cristiana Pașca Palmer, a d-lui Viorel Lascu, Secretar de Stat, a d-nei Mihaela Rămulescu, Sefă de cabinet și a echipei de consilieri de la Ministerul Mediului.

Aceasta echipa a finalizat din punct de vedere administrative și legislativ proiectul. S-a lucrat enorm. Avem toată mulțumirea pentru echipa de la Ministerul Mediului.

Ce atribute trebuie să aibă organizația care se va ocupa de zona aceasta? Care sunt specificitățile ei?

Conform legii, administrația viitoare a parcului trebuie sa îndeplinească mai multe criterii. În primul rând trebuie sa aibă capacitate științifică. Vorbim despre un proiect de protecție a mediului care necesită solidă bază științifică – evaluarea speciilor și habitatelor, elaborarea planurilor de protecție și conservare, studii hidrologice, studii geologice, studii peisagistice, ridicări topo. Pe baza acestor studii se va elabora Planul de Management pe 10 ani al ariei. Acesta va fi Constituția parcului. Alături de capacitatea științifică, mai vorbim despre capacitate administrativă (sediu, mașini, infrastructură, bugete, parteneri), capacitate educaționala (proiectul are o mare valoare educațională, aceasta trebuie dezvoltată la maxim), organizarea pazei, organizarea operațiunii de vizitare. La parcul Natural Văcărești este de muncă. Este un proiect care cere foarte mult în perioada următoare. Am inițiat acest proiect pornind de la niște standardele foarte înalte, viitorul administrator este obligat să le mențină.

Ce specialiști sunt necesari pentru buna dezvoltare a zonei?

Administrația viitoare va avea o echipă formată, minim, din 7 oameni – director, biolog, ecolog, responsabil de educație și conștientizare, responsabil comunicare, rangeri (2-3). Administrația parcului va avea un Consiliu Științific (alcatuit din specialiști) și un Consiliu consultativ (factori interesați).

Ce se face în prezent de către Asociatia Parcul Natural Vacarești?

Am reușit în ultimii ani să îmbinăm utilul cu plăcutul. Adică să continuăm demersurile administrative pentru înființarea parcului si să organizăm acțiuni de educație și conștientizare. Cu sprijinul Alpha Bank am dezvoltat un centru de informare, Observatorul Parcului Natural Văcărești. Aici primim vizitele copiilor, elevilor, studenților și în general al tuturor celor interesați de natură și de protecția ei. Reușim săptămânal să organizăm tuturi ghidate în parc. De ex, până acum, la Observator și în parc, în tururi coordonate de specialiștii noștri, au venit peste 7000 de oameni, dintre care, mai mult de jumătate copii. Am reusit să dezvoltăm o echipă tânără și entuziastă care, voluntar, se asigură că interesul public (deosebit de mare față de acest proiect) este onorat cît mai bine.

Cum receptează copiii natura în mijlocul orașului?

Cred că este una dintre cele mai interesante parți ale acestui proiect. De fiecare dată când merg cu copii în parc sunt aproape șocat de reacția lor. Entuziasmați este puțin spus. Contactul cu natura este total și definitiv. Copiii nu au prejudecăți. Chiar dacă le este frică de apariția unui sfios șarpe de apă, au o frică plină de curiozitate, de entuziasm. Reacția copiilor la contactul cu natura este emoționantă, uneori până la lacrimi. Ne dorim foarte mult să facem din Parcul Natural Văcărești o școală vie, în care cei mici să aibă posibilitatea să-și exercite iubirea ancestrală față de natură.

Ce parteneriate aveți în vedere? Științifice, de administare.

Avem deja parteneriate cu instituții relevante, din țară și străinătate. În România lucrăm cu Facultatea de Biologie, Geografie, Urbanism, Grădina Botanică. Vom încheia parteneriat cu Muzeul Antipa, Univeristatea de Agronomie. Avem în vederea colaborare cu instituții de cercetare precum GEO ECO MAR și Institutul de Biologie din Academia Română. În străinătate am inițiat discuții cu University of Arizona, College of Science, Convenția Internațională Ramsar, Wetland Link Internațional.

Care sunt cele mai mari provocări în acest moment? Banii? Câți bani trebuie?

Banii sunt foarte importanți. Sunt o provocare! Si, cum statul român nu investește aproape nimic in administrarea ariilor naturale protejate – totul depinzând de administrator, nu ne rămâne decât să găsim soluții. Acestea pot fi firmele private care pot decide să se implice în dezvoltarea celui mai interesant parc natural din Romania urbană, fonduri europene, proiecte internaționale de finanțare, fundații internaționale. Viitorul administrator, de ex, trebuyie sa asigure o echipa de administrare care va avea anual cheltuieli, (salariile, administrative, logistică, transport) situate între 100 000 si 150 000 eu, bani catre trebuie asigurați exclusiv de catre administrator.

Ce riscuri sunt dacă intră pe mâna cui nu se pricepe această zonă ?

Riscuri există, din păcate. Să ne uităm la celelalte parcuri din București. Toate sunt sufocate de terase, bâlciuri, chioșcuri, prost gust. Parcurile Capitale și-au pierdut funcția lor urbanistică, comunitară – spațiu verde, zonă de liniște și relaxare sănatoasă, sunete benefice, sport, timp liber de calitate. Parcul Herăstrău, de ex, este o rușine pentru administrația orașului! Deși vorbim despre un monument istoric de valoare națională, Parcul Herăstrău poate foarte ușor deveni un studiu de caz despre cum un grup infracțional organizat (cu tentacule in administrație, politică, crimă organizată chiar) a reușit să se extindă și să înghită zone largi de spațiu verde construind terase gălăgioase, parcări, pontoane, distrugând astfel prin încălcarea repetată a legii nu numai parcul ci și o întreagă tradiție a sporturilor nautice. Există un mare risc similar și pentru Văcărești. Vom supraveghea permanent respectarea legii la Văcărești si vom reacționa, inclusiv pe plan mondial, daca o singură frunză din parc va avea de suferit.

Cine mai concurează pt administrarea parcului?

Teoretic, poate concura oricine are capacitatea despre care am vorbit mai devreme. Legea permite organizatiilor neguvernamentale sau insitutțiilor publice să dezvolte propuneri pentru administrarea zonei. Asociația Parcul Natural Văcărești va dezvolta o astfel de propunere. Vom căuta prin experiența pe care o avem, prin proiectele pe care le-am derulat și le derulăm și prin parteneriatele solide încheiate până acum, să depunem la Ministerul Mediului o ofertă validă care să descrie viziunea noastră despre Văcărești: un spațiu viu destinat protecției naturii, educației, cercetării, timpului liber.

Vidra Euroasiatică (Lutra lutra)

_DSF3361

Text: George Bouros

PhD Student, Fac. de Biologie, Univ. Bucuresti

Vidra este una dintre speciile fanion ale Parcului Natural Văcărești, ea se află în vârful lanțului trofic al acestui ecosistem acvatic. Prezența ei în acest areal indică un potențial trofic ridicat și un nivel redus de poluare, vidra fiind un indicator de mediu important al unei stări ecologice bune.

În cazul în care veți fi norocoși să o întâniți în Parcul Natural Văcărești este bine să o recunoașteți prin învățarea câtorva aspecte privitoare la biologia și ecologia vidrei.

Citeste mai mult aici

Stiri

Parcul Natural Văcărești a fost aprobat oficial

Azi, 11 mai 2016, Guvernul a adoptat Hotârîrea de Guvern prin care se constituie Parcul Natural Văcărești. Asociația Parcul Natural […]

Read More

Inaugurarea Centrului de Observare al Parcului Natural Văcărești

Ziua Mondială a Mediului, 5 iunie 2014 Bucureștiul are un centru urban de observare și protecție a mediului. Situat la […]

Read More

Parcul Natural Văcărești, încă în ceața procedurilor administrative

București, 21 octombrie 2014   La 3 ani de la declanșarea campaniei de înființare și dispunând de toate documentele necesare, potrivit […]

Read More

Asociația Parcul Natural Văcărești va administra Parcul Natural Văcărești, primul parc natural din spațiul urban din România.

Ca urmare a rezultatelor evaluării realizate de către Comisia de atribuire, Ministerului Mediului a desemnat Asociatia Parcul Natural Văcărești (APNV) […]

Read More

  Asociația Parcul Natural Văcărești (APNV), catalizatorul demersurilor care au dus la declararea zonei Văcărești ca Parc Natural, intenționează să […]

Read More

Proiectul de HG pentru înființarea Parcului Natural Văcărești, în dezbatere publică

După chinuitoare eforturi, la aproape patru ani de la demararea campaniei, proiectul de Hotărâre de Guvern pentru înfiinţarea Parcului Natural […]

Read More

IMPLICA-TE!

 

Campanie Televiziunea Română" Văcărești, "delta" dintre blocuri

Campanie Televiziunea Română" Văcărești, "delta" dintre blocuri

În mijlocul Capitalei, printre betoane, lucrări de construcţie, aglomeraţie şi mult praf, a apărut o oază de verdeaţă. Unii îi spun Deltă, alţii groapă. Este, de fapt, un parc natural, pe care autorităţile se chinuie de mulţi ani să-l amenajeze. Paradisul verde s-a format pe lacul abandonat al Văcăreştilor. Un proiect început în perioada lui Nicolae Ceauşescu şi abandonat timp de un sfert de secol.

Campanie Televiziunea Română: Observatorul Parcului Natural Văcărești

Campanie Televiziunea Română: Observatorul Parcului Natural Văcărești

Delta" din Bucureşti poate fi admirată de la înălţime. Pe terasa unui bloc din apropierea viitorului Parc Natural Văcăreşti este amenajat un observator. Accesul este gratuit, dar trebuie să vă faceţi o rezervare înainte. Vizitatorii sunt însoţiţi de un specialist, care le va oferi detalii despre fauna şi flora din acest loc. Ghidul nostru a fost chiar Ivan

Campanie Televiziunea Româna: Un metru pătrat de verdeață pentru fiecare bucureștean

Campanie Televiziunea Româna: Un metru pătrat de verdeață pentru fiecare bucureștean

"Parcul Natural Văcăreşti" înseamnă un metru pătrat de verdeaţă pentru fiecare bucureştean şi o carte de ecologie, pentru elevi şi studenţi. Un paradis verde, ascuns între blocurile gri, unde s-ar putea ţine lecţii de biologie şi unde cercetătorii deja petrec zeci de ore.

 

 

Academician Dr. Dumitru Murariu

Director al Muzeului Național de Istorie Naturală

Realizarea unei rezervații naturale urbane în centrul Capitalei ar fi un cadou făcut deopotrivă biodiversității din România și bucureștenilor, cât și un act de maturitate și de civilizație europeană.

Dr. Irinel Popescu Etnomolog

Lector la Universitatea A. I. Cuza din Iaș

Biodiversitatea zonei poate concura cu cea a Parcului Național Comana.

Ing. Cristian Mihai Ornitolog

De ani de zile, de când urmăresc viața sălbatică din Groapa Văcărești, am identificat aproape 90 de specii de păsări, multe dintre ele rare și ocrotite prin convenții internaționale.